6.10.2022 godz. 17:00

Badania przesiewowe i diagnostyka raka płuca - Region Południowo-Wschodni

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski oraz Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

6.10.2022 godz. 17:00 - 18:00

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

}

17:00 - 17:05

Wprowadzenie i Epidemiologia

prof. Dariusz M. Kowalski

}

17:05 - 17:15

Rak płuca – wyzwania i możliwości w gabinecie POZ

prof. Agnieszka Mastalerz-Migas

}

17:15 - 17:25

Badania przesiewowe i diagnostyka 

prof. Tadeusz Orłowski

}

17:25 - 17:35

Leczenie chirurgiczne – aktualne możliwości

prof. Tadeusz Orłowski

}

17:35 - 17:45

Ścieżka diagnostyczna z perspektywy pneumonologa 

prof. Janusz Milanowski

}

17:45 - 17:55

Leczenie raka płuca z perspektywy onkologa

prof. Paweł Krawczyk

}

17:55 - 18:00

Dyskusja i podsumowanie

prof. Dariusz M. Kowalski

6.10.2022 godz. 18:30 - 19:30

LEKARZE PNEUMONOLODZY

}

18:30 - 18:35

Wprowadzenie i Epidemiologia

prof. Dariusz M. Kowalski

}

18:35 - 18:45

Ścieżka diagnostyczna z perspektywy pneumonologa

prof. Janusz Milanowski

}

18:45 - 18:55

Badania przesiewowe i diagnostyka

prof. Tadeusz Orłowski

}

18:55 - 19:05

Diagnostyka patomorfologiczna

prof. Renata Langfort

}

19:05 - 19:15

Diagnostyka molekularna

prof. Paweł Krawczyk

}

19:15 - 19:25

Leczenie raka płuca – aktualne możliwości

prof. Dariusz M. Kowalski

}

19:25 - 19:30

Dyskusja i podsumowanie

prof. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

6.10.2022
godz. 17:00