13.04.2022 godz. 17:00

BADANIA PRZESIEWOWE I DIAGNOSTYKA RAKA PŁUCA

 

Prowadzenie – Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski i prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

 

13.04.2022 godz. 17:00

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

}

17:00 - 17:05

Wprowadzenie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

17:05 - 17:15

Rak płuca – wyzwania i możliwości w gabinecie POZ

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

}

17:15 - 17:25

Badania przesiewowe i diagnostyka

prof. Tadeusz Orłowski

}

17:25 - 17:35

 Leczenie chirurgiczne – aktualne możliwości 

prof. Tadeusz Orłowski

}

17.35 – 17.45

Ścieżka diagnostyczna z perspektywy pneumonologa

prof. Robert Mróz

}

17.45 – 17.55

 Leczenie raka płuca z perspektywy onkologa 

prof. Tomasz Kubiatowski

}

17:55 - 18:00

Podsumowanie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

13.04.2022 godz. 18:30

Lekarze Pulmonolodzy

}

18:30 - 18:35

Wprowadzenie i Epidemiologia

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

18:35 – 18:45

Ścieżka diagnostyczna z perspektywy pneumonologa

prof. Robert Mróz

}

18:45 – 18:55

Badania przesiewowe i diagnostyka

prof. Tadeusz Orłowski

}

18:55 – 19:05

Diagnostyka patomorfologiczna

prof. Renata Langfort

}

19.05 – 19.15

Diagnostyka molekularna

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko

}

19.15 – 19.25

Leczenie raka płuca – aktualne możliwości

prof. Dariusz Kowalski

}

19.25 – 19.30

Dyskusja i Podsumowanie

prof. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

13.04.2022
godz. 17:00