Rak Płuca - Wyzwania I Możliwości 2022

BADANIA PRZESIEWOWE I DIAGNOSTYKA RAKA PŁUCA

Region Południowo-Wschodni

 

Prowadzenie:
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski oraz Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

6.10.2022 godz. 20:00

}

20.00 – 20.05

Wprowadzenie i Epidemiologia

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

20.05 – 20.15

Ścieżka diagnostyczna z perspektywy chorego

Aleksandra Wilk 

}

20:15 - 20:25

Badania przesiewowe

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski

}

20.25 – 20.35

Diagnostyka patomorfologiczna

prof. dr hab. n. med. Renata Langfort

}

20.35 – 20.45

Diagnostyka molekularna

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

}

20.45 – 20.55

Leczenie raka płuca – aktualne możliwości

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

}

20.55 – 21.00

Dyskusja i Podsumowanie

prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski

ONLINE

6.10.2022
godz. 20:00